česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6787 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Profesor na pražské univerzitě a kustod botanických a zoologických sbírek Národního muzea Karel Bořivoj (TAJENKA) se narodil 17. února 1794 v Praze a zemřel 2. října 1852 tamtéž. Spolu se svým starším bratrem Janem Svatoplukem vytvořili českou vědeckou terminologii v botanice, mineralogii a zoologii.
Cell puzzle Clues

A1 – Zatížení. A2 – Výměšek zvířat používaný ve voňavkářství. A3 – Svah hory.

B1 – Odvaha. B2 – Společenské zřízení. B3 – Barva tónu.

C1 – Kruhová tvárnice. C2 – Mužské jméno (10. 11.). C3 – Kdo klade miny.

D1 – Nevysoký. D2 – Krajíc. D3 – Smalt.

E1 – Zalátat. E2 – Zadní části bérců. E3 – Nevyžádané e-maily.

2 – TAJENKA.
Help: TÉMBR
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file