česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7353 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Manželé bujaře slaví příchod nového roku. Vtom manželka náhle zesmutní.
„Co se stalo?“ ptá se manžel.
„Hrozná věc. Právě jsem si uvědomila, že mám všechny šaty (TAJENKA)!“
Joined Corners Clues
1 – Poslední písmeno latinské abecedy.
2 – Iniciály spisovatele Lema.
3 – MPZ Slovinska.
4 – Táborák.
5 – Anglicky „obchody“.
6 – Slepé střevo (slang.).
7 – TAJENKA.
8 – Opak tlusté.
9 – 44. prezident USA.
10 – Žolíky (z angl.).
11 – Osobní zájmeno.
12 – Název značky draslíku.
13 – Ozn. Ústeckého kraje na registrační značce.
Help: REMY
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file