česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6913 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Nevím o žádném povolání, kde by si muži udrželi dosavadní převahu, kromě snad (TAJENKA) a dámské módy.
Lord Birkenhead
Circle puzzle Clues

1-4 – Výrobce zvonů.
3-6 – Lidé provádějící masáže.
5-8 – Náklonnost.
7-10 – Hlas kozy.
9-12 – Mořská ostnoploutvá ryba.
11-2 – Náboženské větve.
žlutě – TAJENKA.
Help: KNĚŽÍK
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file