česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7355 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Film s agentem 007 Jamesem Bondem byl poprvé uveden v roce 1962. Představitel Bonda Sean Connery se nejdříve autorovi předlohy Ianu Flemingovi moc nezdál, ale pak kvůli Conneryho původu do knihy připsal, že má Bond (TAJENKA).
Joined Corners Clues
1 – Označení severu.
2 – Slovensky „pokud“.
3 – Souhlas.
4 – Dřívější značka žiletek.
5 – Přední strana mince (-s).
6 – Lyžařská větrovka.
7 – TAJENKA.
8 – Divadelní dekorace.
9 – Ola.
10 – Citoslovce zařinčení.
11 – Vysoké karty.
12 – Tu máš.
13 – Ypsilon.
Help: AVOT
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file