česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7716 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Neocenitelná (TAJENKA) není v tom, že děláme vše, co se nám uráčí a k čemu nás okolnosti svádějí, nýbrž že můžeme bez překážek a tajností přímočaře dělat to, co považujeme za správné a výhodné.
Goethe
Joined Corners Clues
1 – Symbol pro jednotku elektrického napětí.
2 – Který (zastarale).
3 – Obrovský bájný pták.
4 – Vernův kapitán Nautilu.
5 – Velká tažná rybářská síť.
6 – Nižší zásuvková skříň.
7 – TAJENKA.
8 – Vlhkomilná rostlina (Lysimachia).
9 – Dary bohům.
10 – Jednotky informace.
11 – Osobní zájmeno.
12 – Ruský souhlas.
13 – Ypsilon.
Help: VRBINA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file