česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6734 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Válku je třeba začínat tak, aby bylo zřejmé, že se neusiluje o nic jiného než (TAJENKA).
Cicero
Joined squares Clues
Square 1:
Obvodní ústav národního zdraví (zkratka); prostor, který svírají dvě přímky; či; převrat.
Square 2:
Přechod přes řeku; odvětví; německy „syn“; trnité křoví.
Square 3:
Mzda; kávová sedlina; španělsky „voda“; dráha.
Square 4:
Jednotka výkonu; stav před epileptickým záchvatem; vzdor; takoví.
Square 5:
Slovensky „tříska“; žlutočerný hmyz se žihadlem (plurál); síť čerpacích stanic; značka české kosmetiky.

TAJENKA.
Help: ESSO; RYOR
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file