česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6380 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Falešný svědek nezůstane bez pomsty, a (TAJENKA).
Šalamoun
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Sopečný komín; tuberkulóza. B – 1. část TAJENKY; vraní citoslovce. C – Zkratka autonomní oblasti; praviti; německy „já“. D – Rodiště Alberta Einsteina; spojovací čárky. E – Záhady; pulz. F – Zkratka pro informační technologie; radioaktivní prvek; kód pro korejštinu. G – Oxid stříbrnatý; obyvatel severu Afriky. H – Velké kolo; smyčka. I – Již; krutý římský císař; citoslovce překvapení. J – Plod smokvoně; 2. část TAJENKY. K – Zkratka označující rentgenové záření; polokruhové vyklenutí.
Svisle:
1 – Junáci; cestovní zavazadlo. 2 – Nepodlehnout; obživnout. 3 – Předložka; zkr. měrné jednotky; MPZ Albánie; značka kilogramu. 4 – Anglicky „starý“; cizí mužské jméno (Evžen). 5 – Upotřebit; skrápěno rosou. 6 – Dávný obyvatel Malé Asie; vrch u Třebechovic. 7 – Jméno režisérky Pavláskové; dřívější dělnický spolek. 8 – Zkr. tlaku krve; Evropský parlament (zkratka); starší SPZ Rokycan; přitakání. 9 – Evropan; australský chocholatý papoušek. 10 – Německé město Aachen; řemínek kolem krku.
Help: OUL; TIRETY
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file