česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7407 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Je zatěžko i Bohu (TAJENKA).
Publilius Syrus
Joined Corners Clues
1 – Římská tisícovka.
2 – Chemická značka vizmutu.
3 – Usazenina.
4 – Dětská hračka.
5 – Rodiště Kryštofa Kolumba.
6 – Koňský pach.
7 – Bodák (na pušce).
8 – TAJENKA.
9 – Malý rukáv.
10 – Květenství petrklíče.
11 – První let letadla.
12 – Umotat.
13 – Krátké zamečení.
14 – Iniciály filmařky Krumbachové.
15 – Značka metru.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file