česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7353 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
18. července 1891 po deváté hodině ranní byl slavnostně zahájen provoz první elektrické dráhy v Praze. Řídil ji sám Křižík, dle dobového tisku oděn (TAJENKA) s řádovou stuhou na prsou. Trasu dlouhou necelých 800 metrů, za hojného provolávání slávy četným obecenstvem shromážděným kolem trati, ujela tramvaj za 2.5 minuty.
Joined Corners Clues
1 – Značka jednotky elektrického napětí.
2 – Tišící citoslovce.
3 – Plovoucí kus ledu.
4 – Druh kulečníku.
5 – Pojítko.
6 – Kutálen.
7 – Bílkovina.
8 – TAJENKA.
9 – Potírati mýdlem.
10 – Odborové organizace.
11 – Notesy.
12 – Bývalé italské peníze.
13 – Rusky „tyto“.
14 – Iniciály herečky Issové.
15 – Chemická značka uranu.
Help: POOL
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file