česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7611 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA), ani když v poměrech špatných se octneš: naději měj - jen ta nás neopustí ani ve smrti.
Cato
Joined Corners Clues
1 – MPZ Norska.
2 – Zkratka pro polyetylen.
3 – Potom.
4 – Jméno spisovatele Maye.
5 – Německy „karta“.
6 – Řecké pohoří zasvěcené múzám.
7 – Politické strany.
8 – TAJENKA.
9 – Láteřit.
10 – Domácky Adonis.
11 – Český romantický malíř (Josef).
12 – Jméno herce Montanda.
13 – Rybářský pytel.
14 – Iniciály herečky Termerové.
15 – Chemická značka jódu.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file