česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7353 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Lord si zavolá sluhu: "Jean, kolik je tady stupňů?"
"Patnáct, mylorde."
"Jean, a kolik stupňů je venku?"
"Pět, mylorde."
"(TAJENKA), ať je tady dvacet!"
Joined Corners Clues
1 – Chemická značka tritia.
2 – Slabika smíchu.
3 – Nervový otřes.
4 – Nula.
5 – Velmi tichý hovor.
6 – Houby rostoucí na kmenech stromů.
7 – TAJENKA.
8 – Skanzen na okraji Prahy.
9 – Body v džudu.
10 – Poslední Chaplinova manželka.
11 – Plovoucí kusy ledu.
12 – Tu máš.
13 – První písmeno abecedy.
Help: OONA; ŘEPORA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file