česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6626 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Ač na to nevypadá, slaví (TAJENKA) už své padesáté narozeniny. Na svět ji přivedla Ruth Handlerová, která se inspirovala podobou německé panenky Lilly, a pojmenovala ji po své dceři Barbaře. (TAJENKA) byla veřejnosti poprvé představená 9. března roku 1959 na Americkém veletrhu hraček.
Joined Corners Clues
1 – Chem. zn. fosforu.
2 – Zn. miliampéru.
3 – Titul muže.
4 – Slovensky „koně“.
5 – Podnětný skutek.
6 – Rostlina kasava.
7 – TAJENKA.
8 – Číšník v baru.
9 – Mytologický stooký hlídač.
10 – Kal.
11 – Mužský hlas.
12 – Německá i anglická předložka.
13 – Samohláska.
Help: ARGUS
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file