česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7407 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Nemoci mají prašpatný charakter a sklon (TAJENKA)! Nuže, sezvi si všechny choroby světa, žádná pak nechce ustoupit v prvenství těm druhým - a máš vystaráno.
Oscar Wilde
Joined Corners Clues
1 – Předložka.
2 – Zn. kilopondu.
3 – Jihoamerický papoušek.
4 – Rod.
5 – Rachmaninova opera.
6 – Polské město.
7 – TAJENKA.
8 – Rozčleňovat.
9 – Anglicky „nikdy“.
10 – Tento.
11 – Anglický šlechtic.
12 – Inic. zpěvačky Turner.
13 – A také.
Help: ALEKO
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file