česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6869 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
(TAJENKA).
Seneca
Classic crossword Clues
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A


B


CDEFGHIJ


K


Vodorovně:
A – Na levé straně; leknín. B – Svatební květina; desková hra; typ karoserie. C – Samec kura; nedotknutelná věc; kočovník. D – Mládě osla; zábava; anglicky „sítě“; bulharské platidlo. E – Stovky; rozeta; francouzsky „měsíc“; domácky Tomáš. F – TAJENKA. G – Jméno Destinnové; anglicky „mléko“; jinak zvaný; domácky Adina. H – Firemní značka; tíha; SPZ Prahy; zvuk zvonku. I – Ratajové; uzlové písmo; Homérův epos. J – St. zn. pěny do koupele; sojový sýr; německé město. K – Patřící Emě; draví ptáci.
Svisle:
1 – Černý pták; část obličeje. 2 – Část skeletu; francouzská hořčice. 3 – Hlasitě; rostlina, ze kt. se získává sisal. 4 – Cizokrajná rostlina s dužnatými listy; cikán; otázka 6. pádu. 5 – Solmizační slabika; praštit; rusky „nebo“. 6 – Jméno spis. McBaina; nádoba na květiny; jenž. 7 – Foukat; útok; obilovina. 8 – Lesní bylina; pobídka; epopej. 9 – Řeka pramenící v Krkonoších; domácky Miloslava; neidentifikovatelný létající objekt. 10 – Chem. zn. osmia; usmrtiti ve vodě; zkr. pražské univerzity. 11 – Ukazovací zájmeno; postava z „Pekařova císaře“; přitakání. 12 – Ústní voda; obyvatel Saska; slovensky „cíl“. 13 – Jemná tkanina; velcí ještěři. 14 – Recept; český spisovatel (Jan). 15 – Vysoká umělecká škola; jihoamerický papoušek.
Help: AVELA; JENA
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file