česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7407 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Kdo špatně mluví o ženách, ať pomyslí (TAJENKA) a zastydí se.
Charles Haddon Spurgeon
Joined Corners Clues
1 – Chem. zn. dusíku.
2 – Předložka.
3 – Pamlsek.
4 – Obyčej.
5 – Drahý kov.
6 – TAJENKA.
7 – Domácky Matěj.
8 – Egyptský bůh slunce.
9 – Onen.
10 – Zn. kusu.
11 – Předložka.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file