česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7716 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Lékař (TAJENKA) žil 3.7.1887 až 28.7.1960. Byl profesorem a přednostou na I. chirurgické klinice Karlovy university, prezidentem Lékařské komory pro Zemi českou a členem mnoha dalších našich i zahraničních odborných společností. Stal se zakladatelem české neurochirurgie, vydal také mnohé monografie a učebnice týkající se chirurgie.
Joined Corners Clues
1 – Spojka.
2 – Citoslovce prudkosti.
3 – Zdání.
4 – Španělsky „býk“.
5 – Dravý pták.
6 – Královský obřadník.
7 – TAJENKA.
8 – Malý Igor.
9 – Otec.
10 – Sólová operní píseň.
11 – Řež.
12 – Inic. Krásnohorské.
13 – Předložka.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file