česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7355 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Není nic pro člověka užitečnějšího než (TAJENKA).
Phaedrus
Joined Corners Clues
1 – Předložka.
2 – Zn. kilopondu.
3 – Ledovcový kotel.
4 – Lysá.
5 – Lovecký pes.
6 – Tkanice.
7 – TAJENKA.
8 – Mrkat.
9 – Lososovitá ryba.
10 – Dř. výnos ruského cara.
11 – Slabý vítr.
12 – Anglicky „ono“.
13 – Značka tuny.
Help: KAR; UKAZ
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file