česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6914 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Jozef Miloslav Hurban - slovenský vlastenec, kněz i politik, blízký spolupracovník Ľudovíta Štúra - se narodil 19. 3. 1817 a zemřel 21. 2. 1888. Byl autorem první knihy, která byla napsána v nové slovenštině. Založil mnoho spolků, kroužků i nedělních škol, mimo jiné například spolky striezlivosti a miernosti, čili střídmosti. Byly to výchovně-vzdělávací spolky, ve kterých se různou formou propagovala škodlivost pití alkoholu. Před rokem 1848 dosáhlo protialkoholické hnutí na Slovensku už celonárodního rozměru. V té době tam těchto osvětových spolků bylo na (TAJENKA).
Circle puzzle Clues

1-4 – Vyznání.
3-6 – Rozdělovati.
5-8 – Přihodit se.
7-10 – Útulek pro psy.
9-12 – Mláďata prasete.
11-2 – Kousky rozbitého skla.
žlutě – TAJENKA.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file