česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7353 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Velká herečka Národního divadla (TAJENKA) se narodila v Praze 28. 11. 1866. Zemřela 8. 4. 1907 na cukrovku. Její poslední rolí byla Blažena ze Shakespearovy hry "Tvrdohlavá žena. V divadelním kostýmu této postavy byla také pohřbena. Urna s jejím popelem je uložena pod sochou od Jana Štursy na Petříně.
Joined Corners Clues
1 – Chem. zn. vodíku.
2 – Tato.
3 – Posunutí.
4 – Rybí vajíčko (slovensky).
5 – Americká šelma.
6 – Město u Semil.
7 – TAJENKA.
8 – Peněžitý trest.
9 – Pravoslavný obraz.
10 – Měsíc (bás.).
11 – Domácky Otakar.
12 – Zkr. voltampéru.
13 – Když se nám lékař dívá do krku, říkáme:.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file