česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6634 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
12. května je Mezinárodní den (TAJENKA).
Joined Corners Clues
1 – Chem. zn. kyslíku.
2 – Citoslovce plašení ptáků.
3 – Biblický stavitel archy.
4 – Dřívější obyvatel našeho území.
5 – Bratrova dcera.
6 – Část nohy.
7 – TAJENKA.
8 – Jeden z mušketýrů.
9 – Opěrná zeď.
10 – Domácky Emanuel.
11 – Pres.
12 – Název značky síry.
13 – Předložka.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file