česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7355 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Těžko bojovat s přílišnou žádostivostí, neboť co chce, (TAJENKA).
Hérakleitos
Joined Corners Clues
1 – Předložka.
2 – Slovenská předložka.
3 – Střední odborné učiliště (zkr.).
4 – Fous.
5 – Nevidomí.
6 – Systematické seznamy.
7 – TAJENKA.
8 – Nižší šlechtici.
9 – Zn. hudebních nástrojů.
10 – Údaje.
11 – Jednobarevný.
12 – Čínská jednotka hmotnosti.
13 – Římská jednička.
Help: ŠI
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file