česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7716 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Skladatel a dirigent Oskar Nedbal se narodil 26. 3. 1874 v Táboře. Byl velmi nadaný, již na konzervatoři se stal violistou v Českém kvartetu a ve 22 letech poprvé dirigoval Českou filharmonii. Skládal balety i operety. Dvanáct let působil ve Vídni, ale po 1. světové válce ji kvůli protičeským útokům opustil. V Čechách však nebyl příznivě přijat. Odešel tedy na Slovensko, kde se stal ředitelem Slovenského národního divadla v Bratislavě. Přes všechnu svoji snahu byl stále terčem kritiky veřejnosti i tisku. To zhoršilo jeho deprese. Když v roce 1930 odjel Nedbal s divadlem na zájezd do Záhřebu, spáchal tam (TAJENKA) sebevraždu.
Joined Corners Clues
1 – Chem. zn. kyslíku.
2 – Tišící citoslovce.
3 – Výměšek kůže.
4 – Spojené vory.
5 – Až sem.
6 – TAJENKA.
7 – Nepořádek (é-).
8 – Značka pro cvičence.
9 – Spodky nádob.
10 – Iniciály elektrotechnika Tesly.
11 – Předložka.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file