česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6841 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Víte, že starořímská schodiště mívala (TAJENKA) stupňů?
Classic crossword Clues
Vodorovně:
A – Činit námitky; těžký kov. B – Malý roh; ulehčit. C – Upotřebit; SPZ Stará Ľubovňa; svalovina. D – Hod; esperantsky „vybavit“; hrdina. E – TAJENKA. F – Kout; ofouknuto; klan. G – Dobytčí nápoj; které (zast.); odlišná. H – Kaloun; pípat. I – Houf; asijští osli.
Svisle:
1 – Medvědí citoslovce; tvrdý ovocný bonbon. 2 – Květina s trny; hltat. 3 – Obživnouti; část Moravy. 4 – Vézt se; ozvěna; občané. 5 – Kantovy iniciály; krajíc; pádová otázka. 6 – Jarní květina (zdrobněle). 7 – SPZ Olomouce; reklamní šoty; tady. 8 – Okraj; identifikační číslo organizace; mazlavá hornina. 9 – Zabijačková pochoutka; vřesovec. 10 – Být zavěšen; biblický Judův syn. 11 – Opuchlina; věnovati.
Help: EKIPI
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file