česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  6626 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Knížata mezi sebou válčí a (TAJENKA) hyne.
Bengálské přísloví
Joined Corners Clues
1 – Římská stovka.
2 – Krátké zabučení.
3 – Listnatý strom.
4 – Velký vítr.
5 – Dlouhá tyč.
6 – Hrad na Uherskohradišťsku.
7 – TAJENKA.
8 – Formovatelně.
9 – Část odstavce.
10 – Trknutí (mn. č.).
11 – Dietlova hrdinka.
12 – Pobídka potahu.
13 – Spojka.
Help:
Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file