česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK puzzle out On-line.
LUSK puzzle out On-line
Crosswordpuzzle Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
  7355 puzzles issued up to now.

Puzzle repository Archive

Dictionary (czech only) Dictionary

Competition Competition

Help Help

Contact Contact
Řeč (TAJENKA) skrývá i současně odhaluje.
M. Porcius Cato
Joined Corners Clues
1 – Zn. litru.
2 – Římská 501.
3 – Předložka.
4 – Likér.
5 – Kunovitá šelma.
6 – Ve velké vzdálenosti.
7 – TAJENKA.
8 – Dělená na polovinu.
9 – Oblíti.
10 – Právo odporu.
11 – Částice a spojka.
12 – Název chem. zn. vodíku.
13 – Předložka.

Autor: Iva Böhmová
Check puzzle Save Restore Clear
Jump over filled cells Move to cursor
Help: Keys to use.
Enter
Next word.
Shift+Enter
Previous word.
Space
Change direction.
 <- 4
Cursor to left.
 -> 6
Cursor to right.
Esc
Clear letter.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file