česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7318 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Zvířata nepokládáme za morální bytosti. Ale myslíte, že ona nás mají za morální? Obávám se, že zvířata pokládají člověka za bytost jim rovnou, která ale nanejvýš nebezpečným způsobem přišla o svůj zdravý (TAJENKA).
Friedrich Nietzsche
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Obec na Berounsku; zdržení. B – Omáčka; jemná omítka; úroveň počítačové hry. C – Zavýsknutí; ovoce; otvory ve zdi. D – Melanésan; jméno psíka; plošná míra v anglosaských zemích (0,4 ha). E – TAJENKA. F – Žádné množství; arabský kníže; dražba. G – Tento; nářek; karetní barva. H – Vídávat; myšlenka; italsky „jedno“. I – Báseň, v níž první písmena veršů tvoří slovo; filmová hvězda.
Svisle:
1 – Jméno několika obcí; ještě jednou (-a). 2 – Luštěnina; obviněný. 3 – Mladé obilí; středomořský jehličnan. 4 – Zkr. vysoké školy; svěže; iniciály spisovatele Ostrovského. 5 – Pomocné technické prapory (zkr.); tábor; slůvko opovržení. 6 – Hornina z křemene, živce a slídy; mířit. 7 – Blízká krajina; s radostí. 8 – Značka decilitru; otvor; obyvatel našeho státu. 9 – Latinsky „lev“; roh (místnosti); snížený tón a. 10 – Domácky Eva; pokroucení. 11 – Opak „vevnitř“; hodnota. 12 – Poplach; úředník ve Spartě.
Hilfe: AKROSTICH; EFOR; KANAK; OSOV
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file