česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7353 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
„Kdo nic neví, musí (TAJENKA).“
Spisovatel, dramatik a herec Molière, vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin (15. 1. 1622, Paříž – 17. 2. 1673, tamtéž)
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Jednotka váhy (p); nejvyšší římská bohyně. B – Papírová kapsa na dopis; ruské jméno Ábel. C – 1. část TAJENKY; spodní část hory. D – Osévání; netečnost. E – Sůl pro zvířata; řetězec supermarketů; index Burzy cenných papírů Praha. F – Zkratka pro informační technologie; postupem doby; spor. G – Rozkládat potravu zažívacími orgány; lyžařský výtah. H – Řecký ostrov; 2. část TAJENKY. I – Pytlák lovící zvěř do smyček; kdo umí plavat. J – Tištěný vzorek; anglicky Katka.
Svisle:
1 – Uvolnit něco napjatého; hudební styl. 2 – Usmrtit oběšením; značka obkladaček. 3 – Druh studeného pokrmu; čmárat. 4 – Římské číslo 554; Germáni. 5 – Iniciály dramatika Tyla; dvojzvýšený tón; vybídnutí k tichu. 6 – MPZ Ukrajiny; pletenina; psovitá šelma. 7 – Rosolovitý zápalný bojový prostředek; vždyť. 8 – Latinsky „vejčitý“; obal zrna. 9 – Neteře (kniž.); akrobatický prvek. 10 – Arabské mužské jméno; zabavení majetku (práv.).
Hilfe: AVEL; OVATA; PAROS; PX
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file