česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7716 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Člověk, který se bojí být směšný, nemůže být nikdy až do (TAJENKA) veselý.
Karel Čapek
American Füllrätsel Legenden
Vodorovně:
A – Kutálet; prvky v moderní gymnastice.
B – Dekagram (hovor.); jednoletá květina.
C – Mládě osla; nula.
D – 1. část TAJENKY; MPZ Kambodže; povel vozky k zastavení.
E – Vůdce; vztahující se k ledu; ostrov Řeků a Turků.
F – Citoslovce padající krůpěje (-á-); iniciály malíře Lhotáka; 2. část TAJENKY.
G – Název písmena K; ukonejšit.
H – Uklízení; sídlo krále Odyssea.
I – Státní ústav pro kontrolu léčiv; části týdne; boxerský úder.
J – Zákeřní; jednání divadelní hry.
Art des Lösens: The words are inscribed in the line as they keep same character in each column up to break of blank cell. Characters with an acute or caron are considered as the same as without it. But type words with diacritics otherwise your solution will not be evaluated correctly.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file