česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7353 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Předobrazem Defoeova Robinsona Crusoea byl skotský námořník Alexander Selkirk (* 1676), který nedobrovolně prožil čtyři roky a čtyři měsíce na pustém ostrově v Tichém oceánu, na kterém skončil po hádce s kapitánem. Selkirk zemřel pravděpodobně na žlutou zimnici 13. 12. 1721 (případně 1723), když loď, na níž sloužil, proplouvala kolem západního (TAJENKA).
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – Chemická značka fosforu.
2 – Zkratka pro klopný obvod.
3 – Vypuklina na zádech.
4 – Kalendář se zápisníkem.
5 – Německé ženské jméno.
6 – Trestný čin.
7 – TAJENKA.
8 – Obr podpírající nebeskou klenbu.
9 – Přirozená kresba struktury dřeva.
10 – Doporučení.
11 – Kód indické rupie.
12 – Značka kilotuny.
13 – Označení svislé osy grafu.
Hilfe: HILDE
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file