česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7353 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Jestliže vytočíte omylem špatné telefonní číslo, nikdy není (TAJENKA).
Murphyho zákon
Mandala - Rätsel Legenden

1 – Nářečně lektvar; cizí mužské jméno.
2 – Zpěvná část recitativu; severští přežvýkavci.
3 – Biblické zkažené město; velký shluk hmoty.
4 – Talisman; domácká podoba jména Otakar.
5 – Tátovi; vidění do budoucnosti.
6 – Obydlí severoamerických indiánů; slovo na závěr modlitby.
7 – Ctižádost; hodnota.
8 – Deska s nápisem; mužské jméno řeckého původu (Lev).
žlutě – TAJENKA.
Hilfe: ARON; LEKVAR
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file