česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7355 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
První plány na výstavbu dálnice v tehdejším Československu vznikly ve 30. letech 20. století. Změněny musely být po Mnichovské dohodě a pak znovu po obsazení českých zemí Německem. Záhy však byla výstavba stejně přerušena. Po válce se mělo v budování pokračovat, ale události po únoru 1948 realizaci zcela zastavily až do roku 1967. Nakonec byl první úsek dálnice otevřen 12. 7. 1971. Vedl z Prahy do Mirošovic a měřil (TAJENKA) kilometrů.
Mandala - Rätsel Legenden

1 – Opak placeba; zápas.
2 – Činiti bolest; slovensky „tyto“.
3 – Názvy knih; kód libyjského dináru.
4 – Sol v kapalném médiu; severské mužské jméno.
5 – Odrůda brukve řepky; Klub angažovaných nestraníků.
6 – Sdružení samostatných podniků; domácky Eliška.
7 – Oválná křivka; zahrada s ovocnými stromy.
8 – Sázecí kolíky; pohyb kyvadla.
9 – Cyankáli; jméno zpěvačky a muzikantky Kelarové.
10 – Související s idejemi; větší množství.
11 – Vlastní víle (-o); biblický stavitel archy.
12 – Uklidňující citoslovce; anglický zápor.
žlutě – TAJENKA.
Hilfe: LYD; LYOSOL; TIE
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file