česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7511 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Ženy nemilujeme proto, co říkají, ale posloucháme, co říkají, (TAJENKA).
André Maurois
Zielscheibe Legenden
1 – Vydat zvuk jako kukačka.
2 – Začervenalé.
3 – Vyrovnání v řadách za sebou.
4 – Lidový peněžní ústav.
5 – Výrobce zbroje.
6 – Opak snížení.
7 – Zašelestit.
8 – Pěkně urostlé.
9 – Část hlavy mezi týlem a krkem.
10 – Klovnutí.
11 – Vrah.
12 – Prostor za vchodem do domu.
13 – Ochromené.
14 – Hrůza.
obvod žlutě – TAJENKA.
Art des Lösens: Die Wörter beginnen in der Mitte und gehen zum Rand.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file