česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7716 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
9. července je Světový (TAJENKA).
American Füllrätsel Legenden
Vodorovně:
A – Na onom místě; diplomatický úředník; sportovní zápas.
B – Mondénní žena; dravý savec.
C – Světová meteorologická organizace (zkr.); 1. část TAJENKY; přivlastňovací zájmeno; zakončení šachové hry.
D – Směs mlhy a kouřových zplodin; citoslovce vyjadřující rozpaky; nafilmovat.
E – Chemická značka samaria; ozdobná polévková mísa; a také ne (zast.); dř. zn. technické atmosféry.
F – 2. část TAJENKY.
G – Slovensky „svetr“; 100 m2; zbytkové granitické magma.
H – Kód Pardubického kraje na SPZ; podkladový vosk na lyže; značka poloměru.
I – Limonit; kruhový objezd.
J – Táboráky; 3. část TAJENKY; skřítek v germánském bájesloví.
K – Blízká; důvod nějaké činnosti.
Art des Lösens: The words are inscribed in the line as they keep same character in each column up to break of blank cell. Characters with an acute or caron are considered as the same as without it. But type words with diacritics otherwise your solution will not be evaluated correctly.
Hilfe: HNĚDEL; ICHOR
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file