česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7716 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Je chybou nedávat lidem šanci naučit se (TAJENKA), když jsou mladí.
Walt Disney
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – Symbol střelce v šachu.
2 – Předložka.
3 – Otázka na místo.
4 – Vymřelý pták blboun nejapný.
5 – Obrovská starověká socha.
6 – Silně zafoukat.
7 – TAJENKA.
8 – Indiánský stan.
9 – Nejenom.
10 – Německá automobilka.
11 – Toužebné přání.
12 – Chemická značka telluru.
13 – Značka pro iontovou sílu.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file