česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7353 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Člověk získává na síle tím, že se přizná (TAJENKA).
Honoré de Balzac
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – Chemická značka draslíku.
2 – Zkratka pro polyetylen.
3 – Shluk rostlin.
4 – Konstrukce střechy nesoucí krytinu.
5 – Prokletý.
6 – Rychle.
7 – Mlok macarát.
8 – TAJENKA.
9 – Zařízení ke změně kmitočtového pásma.
10 – Kazit (expr.).
11 – Řemen na řízení spřežení.
12 – Odborný článek.
13 – Německy „mrtvý“.
14 – Chemická značka erbia.
15 – MPZ Malty.
Hilfe: PROTEUS
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file