česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6869 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
„Co si přeji k narozeninám? K narozeninám je ustáleným zvykem přáti si především zdraví. Já si však myslím, že je lepší být (TAJENKA) a šťasten, než být zdráv a nešťasten. Proč jsem se dožil takového věku? Protože jsem byl stále nemocný. Všichni mí přátelé, kteří byli stále zdraví, jsou už mrtví.“
Prof. MUDr. Vladimír Vondráček, DrSc. (23. 2. 1895 – 10. 5. 1978)
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Část skeletu; skřípnout. B – Dř. název kazašské metropole; obchodní název společnosti. C – 1. část TAJENKY; iniciály výtvarníka Holého; vězeňská místnost. D – Sicilská sopka; jihoafrické platidlo; tlouct. E – Označení potravin pro diabetiky; stolní hra s kostičkami; tady. F – MPZ Dánska; úmluva; citoslovce bzučení. G – Označení mikrotužkových baterií; barva v kartách s kresbou kosočtverce; útvar vzniklý svinutím něčeho do tvaru válce. H – Nezdvořile; České dráhy (zkratka); 2. část TAJENKY. I – Krvácivá virová horečka; mající velký nos. J – Vyprávění; Jihoevropan.
Svisle:
1 – Otázka na místo; sbírka staroislandských básní; opak noci. 2 – Opatřiti osivem; nádrž na hašení vápna. 3 – Pták příbuzný pěnkavě; jméno psa. 4 – Asijský hmyzožravý savec; přístavní nádrž na opravu lodí; domácky Eliška. 5 – Opak uvnitř; brouk s velkými kusadly; chemická značka astatu. 6 – Příliš přísný člověk (expr.); římský bůh lásky; části týdne. 7 – Iniciály skladatele Fibicha; vajíčko vši; odborné pěstování zvířectva. 8 – Žádné množství; chronické kloubní onemocnění; žlutohnědí příbuzní švábů. 9 – Vrch u Třebechovic; zorat kolem dokola. 10 – Rozdrtit v mlýnku; jméno herečky Adamovské. 11 – St. SPZ Tábora; velice; kuchyňská deska na těsto.
Hilfe: ASTANA; EDDA; NARATIV; TANA
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file