česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6914 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
„Byl umělcem vskutku národním, aniž k tomu potřeboval (TAJENKA), byl umělcem lidovým - Češi mu rozuměli a milovali ho,“
prohlásil o herci Jiřím Sovákovi (27. 12. 1920, Praha – 6. 9. 2000, tamtéž) někdejší ministr kultury Pavel Dostál.
Kreisrätsel Legenden

1-4 – Špetka.
3-6 – Vada.
5-8 – Skulina.
7-10 – Šedohnědý ptáček.
9-12 – Ptačí křídla (-ě).
11-2 – Závin (ob.).
žlutě – TAJENKA.

Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file