česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6789 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Nedostatek peněz je (TAJENKA) všeho zla.
G. B. Shaw
Wabenrätsel Legenden

A1 – Dvojjazýčkový dřevěný dechový nástroj. A2 – Severomořská kachna s cenným peřím. A3 – Osobní přítomnost při něčem.

B1 – Letec. B2 – Acetát. B3 – Přehoz bez rukávů s otvorem pro hlavu.

C1 – Velmi jasný meteor. C2 – Řídko. C3 – Brazilský míšenec.

D1 – Biřic. D2 – Umělecký styl (fáze klasicismu). D3 – Citoslovce vrčení.

E1 – Rebelie. E2 – Zvláště. E3 – Rozdrcené kamení na stavbu silnic.

2 – TAJENKA.
Hilfe: KAJKA; NAJMĚ
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file