česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6789 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
(TAJENKA) k druhým a (TAJENKA) k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.
Václav Havel
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Poranit vřelou vodou; americká šelma vystřikující páchnoucí tekutinu; chemická značka olova. B – Živočich mužského pohlaví; místa, kde se připínají svaly na kost; španělsky „zlato“. C – Malá udice; pobídka; seskupení (domů). D – Prarodič; ovčí vlna spojená s kůží; terénní závody. E – TAJENKA. F – Hrací list; okrsek; tulení kožešina. G – Sicilská sopka; řecký anýzový nápoj; improvizovaně (přednášet). H – Vybavení pekárny; umělá výztuha trubicovitého orgánu; zlom (v ději). I – MPZ Libanonu; týkající se Edy; křídla budovy.
Svisle:
1 – Sudba; vazba tvořící na líci tkaniny šikmé řádky. 2 – Falšovatel. 3 – Derivát organické kyseliny; kuchyňské nádoby. 4 – Mluva; taktická jednotka vojska; MPZ Svazijska. 5 – Iniciály zpěvačky Csákové; nástroj k sekání trávy; uzlový telefonní obvod. 6 – Citoslovce zatroubení; zámezí v tenise; odezva. 7 – Lázeňské město v Belgii; anebo (kniž.); zájmeno osobní (ž.). 8 – Bicykl; iniciály básníka Sládka; kód pro tatarštinu. 9 – Italsky „jedno“; těsně; chemická značka zirkonia. 10 – Poštovní kód New Yorku; mělký přechod přes řeku; jméno herečky Gardnerové. 11 – Obr; kulečníkový úder. 12 – Upravovat stůl k jídlu. 13 – Postranní části; hroznovitá květenství.
Hilfe: AMID; KEPR; SÍL; SPA; STENT; UZO
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file