česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7407 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
17. května 1990 byla z Mezinárodní klasifikace nemocí vyškrtnuta (TAJENKA).
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – Značka jednotky indukčnosti.
2 – Typ pšeničné mouky.
3 – Jednotka elektrického odporu.
4 – Moravská metropole.
5 – Latinsky „svět“.
6 – Plevelná brukvovitá rostlina.
7 – TAJENKA.
8 – Poslední láska J. W. Goetha.
9 – Město v Provence.
10 – Slovensky „lék“.
11 – Název souhlásky.
12 – Zkratka táry.
13 – Značka ampéru.
Hilfe: ARLES
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file