česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7353 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Největším dobrem je žít podle (TAJENKA).
Cicero
Silben Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Vzorek z drobných kostek; přístavní hráz. B – Kachna; pokrm z rozmačkaných brambor s dušeným zelím. C – Časný; TAJENKA; škůdci v šatníku i spíži. D – Týkající se fazet (-á); mořská úhořovitá ryba. E – Listnaté stromy; nízko položená krajina.
Svisle:
1 – Baňatá láhev se zúženým hrdlem. 2 – Připravovaný v peci; tropický skot s hrbem. 3 – Řeka v Bělorusku; vodní toky vlévající se do jiného toku. 4 – Snášení s tolerancí. 5 – Motorová kola; manželé. 6 – V minulém roce; kamenná suť unášená ledovcem. 7 – Druh poštovní ceniny.
Hilfe: MORÉNA; PINA
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file