česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7355 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Je-li v dubnu teplý (TAJENKA), hojné požehnání jest.
Verbundene Quadrate Legenden
Quadrat 1:
Víko (hovorově); evropská měna; kromě; hlavní město Toga.
Quadrat 2:
Francouzsky „rovný“; herecký plat; směnný kurz; jméno herce Suchařípy.
Quadrat 3:
Podstavec sochy; evropská řeka; mazadlo na boty; lesklá hedvábná tkanina atlasové vazby.
Quadrat 4:
Počítačová klávesa Control; trojice umělců; boxerské zápasiště; firemní značka.
Quadrat 5:
Šachový svaz České republiky; způsob džezového zpěvu; otázka 3. pádu; tekutý jedovatý kov.

TAJENKA.
Hilfe: AŽIO; ÉGAL
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file