česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7353 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Láska je prsten a (TAJENKA).
Švédské přísloví
Schwedenrätsel Legenden
Vodorovně:
A – Třebaže; solmizační slabika pro tón c. B – 1. část TAJENKY; název písmene M. C – Chemická značka astatu; poustevník. D – Doba; biol. systematická jednotka. E – Rovněž (lat.); pohlavní život. F – Místo toho; iniciály býv. fotbalového brankáře Viktora. G – Účet; Rukopisy královédvorský a zelenohorský. H – Planeta Sluneční soustavy; vnější část zemské kůry obsahující hl. křemík. I – 2. část TAJENKY. J – Spojka; valoun vyrýžovaného zlata.
Svisle:
1 – Indiáni; lasicovitá šelmička. 2 – Čárat; vrch u Třebechovic. 3 – Zkratka kusu; soupisy. 4 – Jméno herce Jiráka; nelesklá. 5 – Léčka; zkr. pro turistický oddíl; katastr nemovitostí (zkr.). 6 – Vybrání peněz; stará francouzská mince. 7 – Řeka na jihozápadě Anglie; rohovnické zápasiště. 8 – Odstranění jedovatých látek. 9 – Žlutokvětá hvězdnicovitá bylina; start letadla.
Hilfe: EXE; ITEM; SIAL
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file