česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7611 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Lord říká svému sluhovi, který mu přinesl snídani:
„Jean, můžete jít. Dnes mám velikou chuť pracovat, tak si (TAJENKA) sám.“
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – Předložka se 4. a 6. pádem.
2 – Značka mililitru.
3 – Vzorec oxidu barnatého.
4 – Jídelní lístek.
5 – Oddělení ministerstva dopravy.
6 – Indiánský bůh.
7 – TAJENKA.
8 – Slučovat (molekuly).
9 – Ztepilý mladý muž.
10 – Zaklenutý prostor v islám. architektuře.
11 – Česká advokátní komora (zkr.).
12 – Starší SPZ Klatov.
13 – MPZ Rakouska.
Hilfe: ÍVÁN
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file