česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7716 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Chuck Norris chytil (TAJENKA).
Bylo mu ho líto, tak ho zase pustil.
Kammrätsel Legenden
Svisle:
1 – Poštovní doručovatel.
2 – Velký ručník.
3 – Koštýř (nář.).
4 – Strom plodící vlašské ořechy.
5 – Jírovec maďal.
6 – Burský oříšek.
7 – Jihomoravské město.
8 – Okrasný keř (Hibiscus).
9 – Ulička tvořená dvěma řadami lidí.
10 – Unášecí zařízení.
11 – Filuta.
horizontal – TAJENKA.
Hilfe: FIŠKUS; ŠTUPAR
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file