česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7407 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Písmo sebe vroucnější nenahradí (TAJENKA).
Božena Němcová
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Rozkoš; základní zákon státu. B – Pramínek vlasů; opak „krátce“. C – Osobní zájmeno; kříženec koně a oslice; prudký točivý pohyb. D – Vakovité vychlípení pobřišnice; předložka; poplatek za používání cesty. E – TAJENKA. F – Panečku; lososovitá ryba; něco. G – Ribonukleová kyselina; vyznamenání; zázrak. H – Stý díl; větší potok. I – Bydlet; přístroj k zjišťování povrch. trhlin v kovech.
Svisle:
1 – Výkon skokana; ňadro. 2 – Jedlá houba s podzemními plodnicemi; čili. 3 – Iniciály spisovatele Dumase; domácky Olga; citoslovce troubení. 4 – Na toto místo; pozdrav „buď zdráv“ (z latiny); Mandátový a imunitní výbor (zkr.). 5 – Vzniklé třením; sušené lusky kasie. 6 – Arabská loutna; vpravit semena do půdy; iniciály herečky Talackové. 7 – Pořadí; nepravdomluvní lidé. 8 – Proud; příliš; kaprovitá ryba. 9 – Citoslovce bolesti; vyústění; zkr. Červeného kříže. 10 – Sebrat; strom s chvějícími se listy. 11 – Starší značka českých automobilů; skandinávské mužské jméno.
Hilfe: INKAR; IVAR; SÍH; ÚD
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file