česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 6634 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Veselá mysl tahá (TAJENKA).
Italské přísloví
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – Chemická značka vodíku.
2 – Iniciály herce Řehoře.
3 – Americký spisovatel (Edgar Allan).
4 – Roubené stavení.
5 – Nefalšovaní.
6 – Pomůcka na zouvání bot.
7 – TAJENKA.
8 – Odborník v zoologii.
9 – Zřícenina u České Lípy.
10 – Hybaj.
11 – Kujný nerost.
12 – Iniciály herečky Galatíkové.
13 – MPZ Španělska.
Hilfe: RONOV
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file