česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7353 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Kdykoliv člověk udělá nějakou vyloženou (TAJENKA), je to vždycky jen z těch nejušlechtilejších pohnutek.
Oscar Wilde
Mandala - Rätsel Legenden

1 – Římský politik a filozof; kout místnosti.
2 – Protiklad; lékařský obor (ušní, nosní, krční).
3 – Členský stát USA; osobní zájmeno.
4 – Puškinův hrdina (Evžen); slůvko rezignace.
5 – Mitra; ševcovský maz.
6 – Jméno kosmonauta Popova; umělý jazyk.
7 – Úsloví (mn. č.); skalnatý výběžek pevniny do moře.
8 – Myší samečci; vnímavost.
žlutě – TAJENKA.
Hilfe: INFULE
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file