česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7353 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Letní obloha skýtá mnoho zajímavého k pozorování. 16. července 2019 třeba částečné zatmění Měsíce. Sledování noční oblohy ovšem znesnadňuje světelný smog, kterého stále přibývá. Přirozenou tmu už v České republice nenajdete. A dokonce ani nikde (TAJENKA).
Klassisches Kreuzworträtseln Legenden
Vodorovně:
A – Fáze skoku; jednotka váhy (p). B – Být pečlivý; převalovat. C – Květen; biblický trpitel; a sice. D – TAJENKA. E – Psí citoslovce; domácky Maxmilián; cíp květního kalichu. F – Částice se záporným nábojem; egyptský bůh (Osiris). G – Poplatek za používání cesty; rodina italských houslařů.
Svisle:
1 – Dům dětí a mládeže (zkr.); dětská pobídka k jídlu. 2 – Vzbuzující obavu. 3 – Anglické jablečné koláče; (být) v dobré kondici. 4 – Chemická značka astatu; iniciály sochaře Myslbeka; typ pšeničné mouky. 5 – Vestibul. 6 – Pozdrav na rozloučenou (-á); pěstní zápas; dovednost. 7 – Domácky Olga; polibek. 8 – Neutěšovat. 9 – Zkratka pro detto; slovensky „tři“.
Hilfe: PÁJE; UŠT
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file