česky česky english english deutsch deutsch
Login (explanation) Register
LUSK Lösen von Kreuzworträtseln on-line
Lösen von Kreuzworträtseln
Kreuzworträtseln Server krizovky.lusk.cz, krizovka.lusk.cz
Bis heute sind 7353 Kreuzworträtseln erschienen.

Archiv Archiv

Kleines Wörterbuch (tschechisch) Kleines Wörterbuch

Competition Competition

Hilfe Hilfe

Kontakt Kontakt
Prší-li na prvního máje, bude později sucho a (TAJENKA).
Verbundene Dreiecke Legenden
1 – Značka jednotky síly newtonu.
2 – Předložka.
3 – Masarykův onkologický ústav (zkr.).
4 – Dř. označení obyvatele severní Afriky.
5 – Horní část zábradlí.
6 – Shoda.
7 – TAJENKA.
8 – Potrava.
9 – Vřesovec.
10 – Sloužící k sání.
11 – Jméno architektky Jiřičné.
12 – Vybídnutí k přijetí něčeho.
13 – Óčko.
Hilfe: MOU
Author: Iva Böhmová
Bewerten Speichern Erneuern Streichen
Ausgefüllte Felder überspringen Verschieben der Seite
Hilfe: Keys to use.
Enter
Nächstes Wort.
Shift+Enter
Das vorhergehende.
Space
Wechsel der Richtung.
 <- 4
Cursor links.
 -> 6
Cursor rechts.
Esc
Buchstaben streichen.
Pomocné znaky: Ž, Š, Č, Ř, Ŕ, Ď, Ť, Ň, Ě, Á, Ä, É,  Í , Ý, Ó, Ö, Ô, Ú, Ů, Ü, CH, Ĺ Ľ
xml document Solution into a file